Usenet byl systém internetových fór, které plnily roli dnešních webových a e-mailových diskuzí. Vznikl v roce 1980 a brzy se stal jakýmsi facebookem té doby – prostorem, kde mohl každý účastník internetu sdělit v různých tematických skupinách, co měl na srdci.

Usenetová fóra se dochovala až do současnosti. Google v roce 2001 koupil jejich archiv Deja News a na jeho základech postavil svoji diskusní službu Google Groups.