OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – je kolektivní správce, organizace zastupující hudební autory. Úkolem sdružení je správa autorských práv. OSA vybírá poplatky za hudební produkci a rozděluje ji autorům, které zastupuje.