Jako multimédia se v počítačové branži označuje použití zvuku, obrazu, videa a dalšího interaktivního obsahu vedle tradičního textového přenosu informací.