Infografika zobrazuje datové informace pomocí grafů, schémat a jiných grafických prvků. Využívá schopnost vstřebat a zapamatovat si vizuální informace snadněji než psaný text. Prezentace formou infografiky také často bývá atraktivnější. Viz také mapy.