GIS je zkráceně Geografický informační systém (Geographic information system). Jsou to softwarové aplikace sloužící k práci s prostorovými daty, především s mapami.