Creative Commons (CC) je volná licence, která formou různých schémat popisuje, jak lze nakládat s autorskými díly, jako jsou texty, fotografie atd. Licenci Creative Commons používá také Wikipedia.

Existují čtyři základní vlastnosti Creative Commons, které se vzájemně kombinují do různých typů licencí. Každá vlastnost má svou zkratku a piktogram, jejich sestavením se pak licence označuje:

  • Attribution (BY): při použití díla je třeba uvést autora.
  • Noncommercial (NC): použití je možné pouze pro nekomerční účely.
  • No Derivate Works (ND): je třeba ponechat původní podobu, nic neměnit.
  • Share Alike (SA): u odvozených děl je nutné zachovat stejnou licenci jako u původního.