Jako All-in-one se označují počítače, které integrují své komponenty do jedné skříně – do monitoru. Typickým příkladem je počítač Apple iMac. Výhodou řešení all-in-one bývá atraktivní design, mezi nedostatky obvykle patří problematický upgrade.