AdBlock je doplněk webových prohlížečů, který na stránkách filtruje reklamy, případně jiné prvky.

Definice prvků, které se mají odstranit, jsou popsány ve filtrech. Tvoří je komunita a ostatní si je mohou stáhnout, případně je možné filtry nastavit a upravit i individuálně. AdBlock je dostupný zdarma jako freeware.